Ackumulatortankar

KEJ Teknik AB

Ackumulatortankar

Ackumulatortankarnas funktion
Ackumulatortankar används för att samla överskottsvärme från en källa.
Källan kan vara:

  • centralvärme från fast bränsle
  • solvärmesystem
  • eldstäder med värmeväxlare
  • värmepumpsystem etc.

En del ackumulatortankar kan kombinera flera energikällor.
En del ackumulatortankar fungerar enbart för att ackumulera överskottsvärme i uppvärmningssystemet, andra tillåter även direkt uppvärming av varmvatten i en inre emaljerad tank eller förvärmning för andra vattenvärmare.
Allt beror på temperaturen på varmvattnet, som lagras i ackumulatortanken. Uppvärmningssystem för fasta bränslen tillåter i de flesta fall direkt uppvärmning i ett inre kärl till önskad temperatur, medan solenergi eller värmepumpar endast kommer att förvärma varmvattnet så det är viktigt att placera en varmvattenvärmare i systemet eller installera en uppvärmningsenhet i ackumulatortanken, t ex elektriska varmvattenvärmare eller en värmefläns för att få varmvatten vid önskad temperatur.
Ackumulatortankar kombinerade med pannor för fasta bränslen säkrar en optimal drift för pannor vid idealtemperatur.

Vi erbjuder ackumulatortankar med:

en thermisk isolering av stark 100 mm polyurethan skum (molitan).
Topplocket, flänslocken och hållocken är integrerade komponenter.
Som tillbehör kan en flänsmonterad el-patron på 6 kW levereras.

Ackumulatortankar med ett inre emaljerat kärl på 140 L

Ackumulator tank med varmvattenberedare och slinga.

Volume (I)Diameter DAEFGHIJKLM
50060019909026035049415451635344948875

Viktiga fördelar

Emaljerade för att inte påverkas av vattnets kvalitet.
Högvärdig isolering 100 mm vilket ger en mycket ekonomisk drift i många år.
Slinga för värmeväxling eller solfångare i botten
Möjlighet att få med 6 kW elpatron