KEJ Teknik AB

Fakta

Värmeförbrukning
För att beräkna den exakta värmefrbrukningen krävs en genomgng av husets konstruktion och vad som produceras i form av spillvärme. Husetsventilations behov är också en viktig faktor.

För att göra det enkelt, kan man i befintliga hus räkna ned dagens energifrbrukning efter verkningsgradsförluster. De kan vara mellan 70 och 0 % av tillförd energi. Dela förbrukningen med 210 dagar och sedan med 24 timmar. Då får man den genomsnittliga förbrukningen som har varit.

Tänk på att en billigare energifrbrukning ofta ger en högre livskvalitet dvs du unnar dig en högre temperatur inomhus, ventilerar mera och värmer lite fler ytor.

Systemet bör dimensioneras efter att bostadshuset förbrukar från 30 W per kvadratmeter för nya och välisolerade hus till 70 W per kvadratmeter för mindre välisolerade hus.

För att ta ett exempel: ett hus på 200 kvadratmeter behöver då mellan 30 W * 200 kvm vilket ger 6 000 W eller 6 kW. Om isoleringen i stället är riktigt dålig, 70 W * 200 kvm vilket ger 14 000 W eller 14 kW.

Under eldningsässongen fröbrukar man normal 1/3 av den dimensionerade effekten varför man bör titta extra noga på verkningsgraden vid lågt effektuttag då det är den som betyder mycket för årsförbrukningen.