Menu:

Kontaktinformation:


Telefon:
0416 - 136 12
Fax:
0416 - 136 15
Postadress:
Kumlatoftavägen 380
275 63 BLENTARP

E-post:
info@kejteknik.se
Skype: kej.teknik

Läs mer...
Fråga...


- Ackumulatortankar
- Tanken
- Varmvattenberedare
- Areotemprar
- Delta rör

Vi har ett stort sortiment tjänster


För att koppla kulverten finns kopplngar både skruv och axial press.

Ackumulatortankar

För lagring av värme för kommande behov.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare för att göra tappvatten.