Menu:

Kontaktinformation:


Telefon:
0416 - 136 12
Fax:
0416 - 136 15
Postadress:
Kumlatofta vägen 380
275 63 BLENTARP

E-post:
info@kejteknik.se
Skype: kej.teknik

Läs mer...
Fråga...


- Skruvar
- Silor
- Cellslussar

Skruvar, silor och cellslussarSkruvar för transporter av olika material.


Silor för biobränslen
Silor för lagring av biobränslen.


Cellsluss
Cellsluss, används för att föra in bränslet i brännaren.