Menu:

Kontaktinformation:


Telefon:
0416 - 136 12
Fax:
0416 - 136 15
Postadress:
Kumlatofta
270 35 BLENTARP

E-post:
info@kejteknik.se
Skype: kej.teknik


Kontakt
Fråga...

Se också:

www.kulvert.se Möt oss på Maskin Expo 24 - 26 MAJ

Spjällmotor

För reglering av ventilation
Spjallmotor

KEJ Spjällmotor

För att effektivt kunna ventilera med
minsta värmeförlust bör man utrusta ventilationsanläggningen
med en eller flera KEJ Spjäll-motorer med en kraft av 1000 N.

Fördelen är att de arbetar tillsammans med regulatorer och
att de vid strömavbrott öppnar så att

luften kan strömma fritt hela tiden. En helautomatisk hjälp som ger en jämn ventilation samt dragfritt och behagligt tempererat inne.

KEJ Spjällmotor har en steglös inställning av luftintag från 0 – 22 cm med en kraft på 1000 N. Kanske något överdimensionerat tycker Du, men vi menar att kvaliteten gör att installationen klarar sin uppgift under längre tid och mera exakt.

Insignalen är analog 0 – 10 VDC. En klar fördel eftersom dessa signaler är överens-stämmande med de flesta tillverkares regulatorer.

KEJ Spjällmotor drivs av 230 VAC. Nödventilationsbatteri 12 V/ 1,3 A,h ger en trygghet om nätströmmen inte fungerar. Batteriet ingår även i leveransen. Den medföljande nätkabeln är 300 mm lång.

Kolven är av IP66 kvalitet och själva plastlådan med batteriback-upen, har IP56 kvalitet.

En potentiometer för att justera max- och min- lägena ingår. Själva KEJ Spjällmotorn är utförd i aluminium. Vilket borgar för att rost inte får fäste. Med produkten levereras beslag för att underlätta monteringen.

En säker okomplicerad installation.

Efter installationen av KEJ Spjällmotor, kontrollera att det kommer 0 volt från styrningen. Ställ in minimi-läget på potentiometern. Skruva medurs om det ska vara längre från motorn, skruva moturs om det ska vara närmare motorn.

Ställ in min                       Medurs uppåt
                                          Moturs nedåt

 

Tekniska data

Insignal:  0 – 10 VDC
Drivström 230 VAC
Potentiometrer för justering av max och min läge.
IP 56/66
Batteri 12 V/ 1,3 A,h

 

Beslag

1 st Vägg vinkel
2 st M10 * 50 mm
4 st Fransk 10 * 80 mm